KLIENT ZDALNY

Zakres aplikacji

Ta opcja jest przeznaczona głównie do monitorowania hałasu na placach budowy, w obiektach przemysłowych, na imprezach sportowych, parkach rozrywki itp. w przypadkach kiedy potrzebne jest ciągłe monitorowanie on-line.

Opis

Opcja REMOTE CLIENT to osobny program umożliwiający jednoczesny dostęp do kilku stacji pomiarowych w sieci. Program działa jako klient, wykorzystując protokół TCP/IP programu SAMURAI na zdalnych stacjach pomiarowych. Po uzyskaniu dostępu do stacji pomiarowej, wartości na mierniku poziomu dźwięku i widma tercjowe są wyświetlane w postaci graficznej. Użytkownik ma pełny dostęp do ekranu po wpisaniu ustalonego hasła.

Cechy

  • zdalny dostęp do kilku stacji pomiarowych za pośrednictwem protokołu TCP/IP
  • wykres historii wszystkich wartości poziomu dźwięku podczas pomiaru
  • widma tercjowe wyświetlane w trakcie pomiaru
  • używanie z pełnym dostępem lub dostępem tylko do wyświetlania

Wymagania

Ta opcja oprogramowania wymaga ważnej licencji SAMURAI.