ORDER TRACKING

Zakres aplikacji

Analiza rzędów ("order analysis") jest uznaną techniką badania zjawisk wibracyjnych i emisji hałasu w odniesieniu do wirujących maszyn lub urządzeń. W przeciwieństwie do FFT, nie jest istotny poziom dla danej częstotliwości, ale dla wielokrotności lub ułamka podstawowej prędkości obrotowej (order spectrum). Na przykład, ta technika może być użyta do zlokalizowania uszkodzeń skrzyni biegów.

Opis

Ta opcja oblicza widma rzędów na podstawie analizy FFT sygnału w czasie razem z informacją o prędkości obrotowej. Rodzina urządzeń HARMONIE (np. Soundbook) oferuje dwa kanały tachometru do tego celu.

Cechy

  • obliczanie widma rzędów w czasie rzeczywistym
  • 10 do 400 linii rzędów; rozdzielczość 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10
  • wyświetlanie widm rzędów na wykresach widmowych oraz na sonogramach, wykresach wodospadowych (względem czasu lub prędkości obrotowej); progresywne wyświetlanie wybranego rzędu (względem czasu lub prędkości obrotowej) na wykresie historii
  • wykorzystanie dwóch odniesień do tachometru
  • równolegle dostępne standardowe analizy SAMURAI
  • eksport do Excela, TXT, UFF i NWWin

Wymagania

Ta opcja oprogramowania wymaga ważnej licencji SAMURAI.