MULTI GENERATOR

Zakres aplikacji

Ta opcja zawiera cztery niezależnie działające generatory sygnałów, które mogą wytwarzać różne kształty sygnałów.

Ta opcja jest stosowana do zadań pomiarowych, które wymagają określonych kształtów sygnału (np. akustyka budowlana lub kontrola wstrząsów).

Opis

Generowane sygnały są dostarczane przez cztery kanały wyjściowe sprzętu pomiarowego jako sygnały elektryczne w zakresie ±3,16 V. Różowy i biały szum (szeroko- lub wąskopasmowy) oraz sinus (do pomiarów czasu pogłosu) są zapewnione przez podstawową wersję SAMURAI.

Ta opcja obejmuje następujące kształty sygnałów: sinus, prostokąt, trójkąt, impulsowy, złożone sygnały sinusoidalne, logarytmiczny i liniowy przemiatający pasmo (sweep) oraz szum pseudolosowy. Ponadto mogą być również przesyłane pliki .wav.

Możliwe jest również wykorzystanie kanałów wyjściowych do stałoprądowej (DC) reprezentacji wartości poziomu.

Podgląd graficzny pokazuje zarówno sygnały, jak i sygnał FFT powstały przy zastosowaniu różnych rodzajów okien. Podgląd pozwala ocenić wpływ okna na FFT.

Cechy

Rozdzielczość: 24 bit

Maksymalne napięcie wyjściowe: ±3,16 V

Zakres częstotliwości: DC...80kHz

Dodatkowe cechy:

  • cztery niezależnie konfigurowalne generatory sygnałów
  • synchronizacja z analizą FFT
  • kształty sygnałów: sinus, prostokąt, trójkąt, impuls, multi-sinus, sinus przemiatany logarytmicznie i liniowo, szum pseudolosowy
  • wyjściowy format .wav
  • wyjście poziomów jako proporcjonalny sygnał DC
  • podgląd sygnału z widmem

Cechy

Ta opcja oprogramowania wymaga ważnej licencji SAMURAI.