AKUSTYKA BUDOWLANA

Zakres działania aplikacji

Dziedzina akustyki budowlanej zajmuje się przede wszystkim właściwościami akustycznymi pomieszczeń, ścian działowych, elementów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych.

Szczególne znaczenie ma określenie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych.

Opis

Opcja systemu SAMURAI "Building Acoustic (Samba)" umożliwia wygodne wykonywanie pomiarów z zakresu akustyki budowlanej zgodnie z ISO 16283, ISO 140, ISO 717, ISO 3382, DIN 4109-11, ASTM E90, ASTM E336, ASTM E966, ASTM E492, ASTM E1007.

Oprócz pomiarów czasu pogłosu (dostępnego również w podstawowej wersji SAMURAI) program umożliwia określenie widma hałasu źródłowego, odbieranego, a także hałasu tła. Organizacja pomieszczeń i ścieżek transmisji wraz z funkcjami pomiarowymi, analitycznymi i raportowymi są zintegrowane w spójny i przejrzysty interfejs użytkownika. Pobudzeniem mogą być sygnały szumowe, impulsowe lub sinusoidalne przemiatające pasmo (sweep).

Cechy

Zakres pomiarowy: 50 Hz - 5 kHz

Przegląd oprogramowania:

  • przejrzysta nawigacja, w tym wyświetlanie aktualnego stanu
  • zarządzanie właściwościami pomieszczeni odbiorczego/nadawczego i ścieżkami transmisji
  • zarządzanie dodatkowymi informacjami takimi jak producent, operator, firma, adres, opis, objętości budynków, obszary itp.
  • wybieralne zakresy częstotliwości (100...3150 Hz lub 50...5000 Hz)
  • pomiar czasu pogłosu EDT, RT15, RT20, RT30; automatyczne lub ręczne dopasowanie przybliżeń liniowych przybliżeń liniowych, wybór integracji wstecznej
  • uśrednianie wyników z wybranych pozycji i pomiarów
  • wykorzystywanie wewnętrznych lub zewnętrznych generatorów sygnałów
  • elastyczne tworzenie raportów zgodnie ze standardami
  • eksport i wydruk wyników

Wymagania

Ta opcja oprogramowania wymaga ważnej licencji SAMURAI.