STACJA POGODOWA

Zakres aplikacji

Współczynnik korekcji meteorologicznej Cmet (DIN ISO 9613-2) musi być brany pod uwagę przy obliczaniu poziomu hałasu, np. dla niemieckiego "TA Lärm".

Współczynnik korekcji jest zależny od warunków atmosferycznych pomiędzy źródłem hałasu a punktem pomiarowym.

Opis

Stacja umożliwia synchroniczne zapisywanie informacji zarówno odnośnie do poziomów hałasu, jak i danych pogodowych takich jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie, opady, prędkość i kierunek wiatru. Dodatkowo kierunek wiatru jest wizualizowany zależnym od kierunku kolorem znacznika.

Cechy oprogramowania

  • synchroniczna rejestracja danych pogodowych oraz akustycznych
  • pomiary temperatury, prędkości i kierunku wiatru, wilgotności, opadów, ciśnienia atmosferycznego

Wymagania

Ta opcja oprogramowania wymaga ważnej licencji SAMURAI.