TRANSFER FRF

Zakres aplikacji

W układach akustycznych oraz innych procesach oscylacyjnych zachodzą relacje między sygnałami różnego pochodzenia (np. koherencja dwóch sygnałów, związek między wymuszeniem a odpowiedzią układu).

Główną rolę odgrywa określenie zależnej od częstotliwości funkcji przenoszenia (lub funkcji odpowiedzi częstotliwościowej FRF), a także powiązanych wartości, obliczanych na podstawie FFT sygnałów.

Taka analiza ma swoje zastosowanie, np. kiedy należy podjąć działania w celu tłumienia drgań lub redukcji hałasu poprzez ukierunkowany wpływ na przenoszenie wibracji.

Opis

TRANSFER FRF obejmuje dwie opcje analizy: badanie dwóch quasi-stacjonarnych sygnałów lub analizie układów przez wzbudzanie impulsowe (za pomocą akcelerometrów i młotka modalnego). W przypadku wzbudzania impulsowego oprogramowanie wspomaga wyznaczanie punktów pomiarowych na liniowej lub płaskiej siatce. Wizualizacja trybów oscylacji nie jest uwzględniona w tej opcji, jednak dane pomiarowe można zaimportować do oprogramowania ME'scope.

Cechy oprogramowania

  • wybieralna szerokość pasma, liczba linii oraz trybu okienkowania i uśredniania
  • konfigurowalne okno wykładnicze dla wymuszenia siły
  • jednoczesne obliczanie wartości przenoszenia pomiędzy dowolnie wybieranymi parami kanałów (Ch2/Ch1, Ch3/Ch1, Ch3/Ch2)
  • intuicyjny interfejs graficzny użytkownika dla całego procesu pomiarowego
  • głosowe instrukcje i powiadomienia o przeciążeniu
  • eksport do ME'scope (Vibrant) przez UFF, Excel, NWWin

Wymagania

Ta opcja oprogramowania wymaga ważnej licencji SAMURAI.