INTERFEJS TCP/IP

Zakres aplikacji

Interfejs ten umożliwia zewnętrznym programom konfigurację i obsługę systemu SAMURAI oraz odbieranie danych pomiarowych za pośrednictwem protokołu TCP/IP.

Opis

Ta opcja umożliwia zdalne sterowanie systemem SAMURAI przez program klienta za pośrednictwem sieci. Interfejs pozwala przesyłać polecenia, komunikaty stanu i dane pomiarowe za pośrednictwem protokołu sieciowego TCP/IP.

Ponieważ znaczniki czasu są zawarte w danych pomiarowych, programy klienckie mają możliwość synchronizacji danych z kilku urządzeń pomiarowych, na których zainstalowano SAMURAI.

Cechy

  • przesyłanie danych pomiarowych za pomocą protokołu TCP/IP
  • opis interfejsu komunikacyjnego
  • kontrola dostępu przez przydzielenie haseł

Wymaganie

Ta opcja oprogramowania wymaga ważnej licencji SAMURAI.