MOC AKUSTYCZNA wg ISO 3744/45/46

Zakres aplikacji

W ostatnich latach przyjęto wiele nowych wytycznych UE dotyczących emisji hałasu z maszyn, np. 2006/42/EG dla maszyn w ogólności, jak również 2000/14/EG dotyczące maszyn budowlanych i pracujących na zewnątrz. Informacja o mocy akustycznej jest wymagana w celu otrzymania znaku CE, dla maszyn objętych zakresem niniejszych wytycznych.

Określenie mocy akustycznej za pomocą metody ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 3744-46 jest celem opcji SAMURAI SOUND POWER.

Opis

Ta opcja umożliwia pomiar mocy akustycznej zgodnie z ISO 3744-46 za pomocą diagramu 3D, który pokazuje pozycje mikrofonów względem źródła dźwięku. W zależności od dostępnych kanałów, pomiary mogą być wykonywane jednocześnie już sekwencyjnie. Oprogramowanie może uzyskać dostęp do kilku urządzeń pomiarowych w celu zwiększenia liczby dostępnych kanałów. Dostępne są półkuliste lub prostopadłościenne powierzchnie pomiarowe rozmieszczenia mikrofonów.

Deklaracja mocy akustycznej jest wykonywana w pasmach tercjowych lub oktawowych. Przejrzysty interfejs graficzny prowadzi użytkownika przez całą procedurę pomiarową.

Cechy

Zakres pomiarowy: 12,5 Hz do 20 kHz

Dodatkowe cechy:

  • półkolista lub prostopadłościenna powierzchnia pomiarowa
  • obliczanie pozycji mikrofonów i wyświetlania na diagramie 3D
  • dowolnie wybierana sekwencja pomiarowa
  • wybieralne płaszczyzny odbijające
  • uwzględnianie czasu pogłosu
  • obliczanie poprawki uwzględniającej hałas tła - K1 oraz poprawki środowiskowej K2
  • deklaracja poziomu mocy akustycznej w pasmach tercjowych i oktawowych
  • możliwe zdalne sterowanie przez sieć

Wymagania

Ta opcja oprogramowania wymaga ważnej licencji SAMURAI.