NATĘŻENIE DŹWIEKU

Zakres aplikacji

Podczas badania emisji akustycznej i procesów propagacji obiektem zainteresowania jest opisany natężeniem dźwięku przepływ energii pola dźwiękowego zależny od kierunku i częstotliwości.

Pomiary natężenia dźwięku są wykonywane np. w celu zlokalizowania źródeł dźwięku lub określenia mocy akustycznej emitowanej z powierzchni. Określenie mocy akustycznej za pomocą pomiarów natężenia, a nie za pomocą metod opartych wyłącznie na pomiarach ciśnienia akustycznego, daje korzyści np. w tłumieniu obcych źródeł dźwięku.

Ponadto, pomiary natężenia dźwięku mogą mieć zastosowanie także na polu akustyki budowlanej w celu określenia izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R'.

Opis

Bazując na sygnałach z dwóch mikrofonów  sondy natężenia dźwięku, obliczane jest natężenie dźwięku w położeniu sondy w kierunku osiowym mikrofonów. Wyznaczone w ten sposób, zależne od częstotliwości natężenie wyświetlane jest w pasmach tercjowych lub pasmach o stałej, wybieralnej szerokości.

Obracając sondę można znaleźć maksymalną wartość natężenia. Ponadto w przypadku stacjonarnych źródeł hałasu możliwe jest użycie metody skanowania w celu określenia mocy akustycznej emitowanej z określonej powierzchni.

Procedura zastosowana w celu określenia natężenia dźwięku opiera się na analizie różnic fazowych wynikających np. z różnych ścieżek między źródłem dźwięku a dwoma mikrofonami. Z tego powodu mikrofonom w sondzie stawiane są wysokie wymagania. Oprogramowania pozwala skalibrować łańcuch pomiarowy zarówno pod względem ciśnienia jak i fazy.

Cechy

Czujniki: sonda natężeniowa (3D)

Zakres pomiarowy: 20Hz...10kHz, w zależności od odległości

Przegląd oprogramowania:

  • widmo ciśnienia, natężenia i mocy akustycznej, współczynnik P-I + faza, prędkość cząstek, impedancja akustyczna, cross-spectrum
  • wyświetlanie w pasmach tercjowych i w pasmach o stałej szerokości
  • wyświetlanie obszaru roboczego
  • kalibracja fazy i ciśnienia; wyznaczanie natężenia ciśnienia resztkowego dla systemu pomiarowego
  • częściowe określanie mocy akustycznej zgodnie z ISO 9614-1, 9614-2, 9614-3, ECMA-160 i ANSI-S12-12 na określonej powierzchni
  • określenie izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R'
  • eksport do Excela, TXT, UFF i NWWin
  • może być użyte za pomocją SOUND INTENSITY 2, które umożliwia innym aplikacjom dostęp do SOUND INTENSITY 1

Wymagania

Ta opcja oprogramowania wymaga ważnej licencji SAMURAI.