SAMURAI Drukuj

SAMURAI jest uniwersalnym pakietem oprogramowania do pomiarów hałasu i wibracji oraz analizy w czasie rzeczywistym z użyciem SOUNDBOOKa, Harmonie i Noise LOG. W pakiet ten wyposażony jest każdy SOUNDBOOK.

 

SAMURAI (ang. SINUS Acoustic Multi-channel Universal Real-time Analysis Instrument) -

uniwersalny, wielokanałowy system analizatora akustycznego czasu rzeczywistego firmy SINUS

SAMURAI

 

SAMURAI posiada 2-, 4- lub 8-kanałowy miernik odpowiadający standardom IEC60651 / IEC 60804 / IEC 61672-1. Posiada zatwierdzenie typu zgodnie z IEC 61672-1 oraz IEC 60260 (dla tercji) w Austrii i na Węgrzech.

Rysunek obok przedstawia tylko kilka z możliwych opcji wyświetlacza – wiele innych jest opisanych poniżej.

Dla niektórych zastosowań dostępne są dema video.

Dzięki wysokiej wydajności systemu, użytkownik ma dostęp do szerokiej gamy funkcji dostępnych jednocześnie na wszystkich kanałach pomiarowych. SAMURAI dostarcza doskonałych możliwości prezentacji parametrów nie tylko w czasie pomiaru, ale także podczas późniejszej obróbki wyników.

Jednocześnie w trakcie przebiegu pomiarów czy analiz dane ze wszystkich wirtualnych narzędzi (tj. poziomy dźwięku, widmo, prędkość, wideo, kanały wolnozmienne - Slow) są zapisywane na osobnych ścieżkach danych.

 

SAMURAI zawiera wiele innowacyjnych funkcji:

 • tworzenie bazy danych dla używanych typów przetworników
 • szeroki zakres funkcji do analizy tj. miernik poziomu dźwięku, widmo, historia, sonogram, wykres wodospadowy, kanały wejściowe
 • wygodne dostosowanie przez użytkownika właściwości wyświetlania
 • dostęp do plików przez wewnętrzną przeglądarkę
 • składowanie danych bezpośrednio na zewnętrznej pamięci USB
 • wszystkie dane statystyczne mogą być wyznaczane dla oktaw i wąskich pasm
 • automatyczne sprawdzenie kalibracji przed pomiarami
 • złożone triggery i markery
 • wyświetlanie widma w tercjach i FFT w tym samym oknie
 • okno do wyświetlania tonalności
 • wyświetlanie danych w domenie czasu i prędkości obrotowej
 • wykorzystuje tryb uśpienia komputera PC, włączając go na zdefiniowane okresy pomiarowe
 • edytor widma referencyjnego i krzywych ważenia
 • eksport danych do następujących formatów: MS Excel, ASCII, wav, Universal File Format (UFF), ASCII Raw Signal, HDF 5.0, MDF 3.0, Noise & Vibration Works (NWWin), film Windows Media, film Quicktime
 • detekcja błędów czujników (wykrywa uszkodzenia kabli dla czujników ICP)
 • wskaźnik poziomu

 

SAMURAI posiada następujące narzędzia wirtualne jako podstawowe funkcje na każdym z kanałów:


Miernik poziomu dźwięku

 • klasa 1 zgodnie z IEC 60561, 60804, 61672
 • poziom mierzony ze stałymi czasowymi Fast, Slow, Impulse, Peak
 • Pomiar wg krzywych A, C, Z jednocześnie
 • Lp, Lmax, Lmin, Leq, Lpeak dla wszystkich wartości poziomów
 • LE, LAtm1/3/5, Ln
 • 10 percentyli
 • pomiar impulsywności i zawartości niskich częstotliwości
 • równoległy zapis do 61 wartości pomiarowych dokonywany jest w zmienianych interwałach czasowych
 • Analizator tercjowy i oktawowy

 • filtry tercjowe, zgodnie z normą IEC 61260, klasa 0
 • analiza tercjowa w czasie rzeczywistym dla częstotliwości środkowych 0,04 Hz ... 80 Hz
 • wybieralne zakresy analizy (akustyczny, wibracji, zdefiniowany przez użytkownika)
 • wybieralne tryby uśredniania (liniowe, Fast, Slow, wykładnicze)
 • jednoczesne wyświetlanie widma chwilowego, maksymalnego, minimalnego i Leq
 • wyświetlanie i zapisywanie poziomu całkowitego
 • dowolne tryby wyświetlania: słupek, kontur lub wykres liniowy
 • do pięciu analizatorów pasma tercjowego i oktawowego na kanał
 • możliwość wyzwalania zapisu

  Analizator FFT

 • wybieralna szerokość pasma w krokach 19 Hz, 39 Hz, ... 80 kHz z 101, 201, 401, ... 25601 linii
 • okna FFT: prostokątne, Hanning, Hamming, Kaiser-Bessel, Blackman, Flat-Top, Bartlett, Welch, Gauss, Cosine N/4-32
 • nakładanie okien: 25, 50, 75, 87, 93, 97 %
 • tryby uśredniania: liniowy, Fas, Slow, wykładniczy
 • jednoczesne wyświetlanie widma chwilowego, maksymalnego, minimalnego i SEL
 • wyświetlanie i zapisywanie poziomu całkowitego
 • dowolne tryby wyświetlania: słupek, kontur, wykres liniowy; wartości pasma jako RMS, szczytowa, szczyt-szczyt, EU2 lub PSD w dB lub jednostkach fizycznych
 • do pięciu analizatorów FFT na kanał
 • możliwość wyzwalania zapisu
 •  

  Zmierzone wartości przy pomocy tych wirtualnych narzędzi pomiarowych można wizualizować na różne sposoby przedstawione powyżej. Poniższy przykład przedstawia możliwą wizualizację poziomu dźwięku w tercjach, FFT i danych czasowych.

  Nowe funkcjonalności i ulepszenia

  • analiza zapisanych sygnałów czasowych - opcja "Post Processing"
  • przeglądarka danych (rozszerzona wizualizacja danych pomiarowych z funkcją powiększania i wyboru)
  • rozszerzona, nowa koncepcja przechowywania (wiele analiz, warunki przechowywania i wybór wartości do zapisania)
  • obsługa stacji pogodowej DFTWR - opcja "Weather Station"
  • uproszczenie trybów pomiaru
  • wskaźnik poziomu również w trybie STOP
  • obsługa naszych nowych urządzeń ApolloTM_PCle oraz ApolloTM_light
  • wsparcie dla Windows 7/8/10

  Analiza przechowywanych sygnałów w dziedzinie czasu ze znanym, przejrzystym interfejsem graficznym użytkownika (Post Processing)

   

  Opcja programu SAMURAI "Post Processing" umożliwia wykonywanie nowych analiz przechowywanych danych. Odbywają się one podobnie do normalnego pomiaru SAMURAI, za wyjątkiem danych przechowywanych w czasie rzeczywistym z pomiaru SAMURAI lub plików WAV.

  Korzystając z przeglądarki danych (Data Browser), można ograniczyć nową analizę do wybranych sekcji w obrębie sygnału.

   

   

   

   

  Nowa przeglądarka danych - łatwy dostęp do przechowywanych danych

   

  Nowa przeglądarka danych (Data Browser) umożliwia przegląd zapisanych wartości pomiarowych w każdym momencie.

  Grafika po lewej stronie przedstawia przejrzystą reprezentację wartości zapisanych w pojedynczym kanale. Pokazuje przebieg sygnału w czasie, historię czasową wartości na mierniku poziomu dźwięku oraz całkowite poziomy analizatorów tercjowych i FFT.

  Funkcja powiększania umożliwia wybranie, odtworzenie i zapisanie części pomiarów w nowym pliku.

   

   

   

   

  Nowa idea przechowywania

  System zarządzania pamięcią analizowanych danych został radykalnie poprawiony. Nowe "Warunki Przechowywania" (Storage Conditions) pozwalają przechowywać indywidualne dane pomiarowe z wirtualnych narzędzi tylko, jeśli są spełnione konkretne, wcześniej określone warunki.

  Zmniejszenie ilości danych jest możliwe również poprzez wybór wartości poziomu, które mają być zapisane w mierniku poziomu dźwięku.

  Ponadto, możliwe są obecnie analizy, które wykorzystują kilka wirtualnych przyrządów pomiarowych tego samego typu (do 5 mierników poziomu dźwięku, 5 analizatorów FFT lub 5 analizatorów oktawowych na kanał). Na przykład, w trakcie pomiaru można obliczyć i wyświetlić jednocześnie kilka analiz FFT na kanał.

   

   

   

   

  Proste i przejrzyste mapowanie dźwięku

   

   

  Nowa opcja programu SAMURAI "Sound Map" umożliwia mapowanie dźwięku pochodzącego od obiektów za pomocą sondy natężeniowej lub mikrofonu. Podczas pomiaru natężenia na wirtualnej powierzchni pomiarowej, położenie poruszającej się sondy natężeniowej jest rejestrowane za pomocą kamery. Następnie dane pomiarowe są pokazywane za pośrednictwem video ze zmapowanymi, analizowanymi danymi.

  Dane pogodowe w programie SAMURAI

   

   

  Długotrwałe monitorowanie, zgodnie z przepisami TA-Laerm wymaga analizowania danych pogodowych synchronicznie z akustycznymi.

  Dzięki nowej opcji SAMURAI "Weather Station", dane pogodowe są wyświetlane w osobnym oknie i zapisywanie synchronicznie z danymi akustycznymi w pojedynczym pomiarze SAMURAI.

   

   

   

   

   

  Nowe tryby pomiarowe

   

   

  Tryby pomiarowe, wraz z chronologiczną kontrolą pomiarów, zostały całkowicie przeprojektowane.

  Kilka trybów poprzedniej wersji skonsolidowano do pojedynczego trybu "Autosave" z dowolnie konfigurowanym zarządzaniem czasu. W szczególności w przypadku zadań monitorujących, ta konsolidacja powoduje znaczne uproszczenie przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności.

   

   

   

   

   

   

  Wyznaczanie tonalności zgodnie z ISO 1996-2

   

   

   

  Z programem SAMURAI 2 i nową opcją "Tone Assessment ISO 1996-2" można przeprowadzić analizę tonalności zgodną z załącznikiem C, ISO 1996-2.

   

   

   

   

   

   

   

  Wykres stanu

   

   

   

  Nowy wykres stanu pokazuje łatwo rozpoznawalne graficzne informacje o stanie aktualnego pomiaru (Run, Pause, Stop, Trigger)

  Ten wykres jest użyteczny na przykład dla pomiarów poruszających się pojazdów.

   

   

   

   

   

   

  Wskaźnik poziomu

  Aby jak najszybciej wykryć możliwe przeciążenie wejść sygnałowych, najlepiej przed rozpoczęciem pomiaru, wskaźnik poziomu działa teraz na stałe (również w trybie STOP)

   

  Czujnik wykrywania błędów

   

   

  SAMURAI 2 wspólnie z Soundbook_MK2 or ApolloTM wykrywa uszkodzenia kabli dla czujników ICP.

   

   

   

   

   

  Interfejsy dla deweloperów

  Powyższa opcja umożliwia programom zewnętrznym konfigurowanie i obsługę SAMURAI, a także odbieranie danych pomiarowych za pośrednictwem protokołu TCP/IP. SAMURAI może współpracować więc z siecią.

  • sprzęt firmy SINUS może być używany za pośrednictwem "The Sinus Measurment Toolbox" dla programu Matlab bezpośrednio z wiersza poleceń lub jako funkcja

  Wymagania systemowe

  Procesor co najmniej Intel® Pentium® lub AMD Athlon™ XP (procesor Intel® Core ™ 2 Duo lub lepszy):

  • 1 GB RAM
  • Windows® XP, Vista, Windows® 7, or Windows® 8
  • Sprzęt pomiarowy: HARMONIE™, Apollo™, Soundbook™, SWING™ lub Hurricane™