NWWin Drukuj

Oprogramowanie Noise & Vibration Works dla systemu Windows firmy Spectra (NWWin) dostarcza potężne narzędzie do przetwarzania i analizy kompleksowych danych pomiarowych dotyczących dźwięku i wibracji.

NWWin to program dla systemu Windows przeznaczony do przetwarzania danych z pomiarów dźwięku i drgań, łączący analizy i dokumentację wyników pomiarów dzięki wygodnemu generatorowi raportów. NWWin może być stosowany do szerokiej gamy narzędzi pomiarowych, od zwykłych mierników poziomu dźwięku do wielokanałowych systemów akwizycji danych pomiarowych i analizatorów.

 

 

Interfejs programu jest typowy dla systemu Windows, stąd zdjęciami i tekstami można zarządzać wygodnie za pomocą schowka. Dodatkowo NWWin posiada szereg funckji do rysowania i projektowania dokumentów.

NWWin wykonuje również różne operacje matematyczne na danych pomiarowych. Można je przekształcać przy pomocy współczynników kalibracji lub analizować za pomocą metod statystycznych. Możliwe jest także późniejsze przekształcenie ważenia częstotliwości oraz równoważenie danych pomiarowych z różnych kanałów lub przyrządów pomiarowych. Funkcja edycji sygnałów umożliwia przewidywanie możliwego wpływu zmiany warunków na wyniki obliczeń. NWWin może być stosowany nie tylko do analizy prostych procesów jak konwersja poziomów, ale także do bardziej skomplikowanych operacji, jak modelowania pola akustycznego.

Program ten może być także użyty do archiwizacji dużej ilości danych pomiarowych i porównywania wyników z różnych pomiarów. Dane są zawsze przechowywane w specjalnym formacie. Pliki te zawierają zarówno wyniki do wyświetlenia w formie graficznej jak również kompletne dane pomiarowe. Umożliwiają również dalsze przetwarzanie bez utraty informacji jak również ich eksportowanie i importowanie.

Pakiety oprogramowania SAMURAI i NWWin zostały zaprojektowane tak, aby optymalnie współpracować z Soundbookiem. Wyniki pomiarów z SAMURAI mogą być przekazywane bezpośrednio z NWWin za pomocą klawisza funkcyjnego. Oba programy mogą jednocześnie działać na Soundbooku.

Spośród wielu funkcji oferowanych przez NWWin szczególnie interesujące są te zintegrowane z systemem SAMURAI:

  • wyświetlanie wyników pomiarów z różnych okien na poszczególnych wykresach
  • analiza pomiarów poziomu w dziedzinie czasu
  • konwersja poziomów emisji do poziomów imisji
  • jednoczesne wyświetlanie wykresów porównawczych na jednym diagramie
  • odtwarzanie i analiza zarejestrowanych sygnałów audio
  • obliczanie uśrednionych widm w tercjach i oktawach

NWWin jest doskonałym uzupełnieniem zestawu Soundbook + SAMURAI. Pojedyncza licencja obejmuje instalację programu na Soundbooku i innym komputerze. NWWin jest dostępny w języku angielskim, niemieckim i włoskim.

Obsługuje również mierniki poziomu dźwięki SC-30, SC160 i SC310 firmy CESVA. Dane pomiarowe pochodzące z urządzeń, które nie są bezpośrednio obsługiwane przez NWWin, mogą być również przetwarzane przez program po przekonwertowaniu.


Wymagania

  • procesor co najmniej Intel® Pentium® lub AMD Athlon™ XP (rekomendowany Intel® I7)
  • 4 GB RAM
  • Windows® 7