Auditor Drukuj

Auditor to oprogramowanie do efektywnej analizy poziomów hałasu zgodnie z normami międzynarodowymi i krajowymi, takimi jak ISO 1996 czy TA-Laerm.

Zakres stosowania

Auditor to potężne, ale jednocześnie przyjazny dla użytkownika oprogramowanie kierowane do klientów, którzy zajmują się pomiarami hałasu. Umożliwia w szczególności przeprowadzanie bardzo rozległych pomiarów, rejestrowanych przez kilka dni lub tygodni.

Auditor wspiera skuteczną analizę poziomów hałasu zgodnie z normami międzynarodowymi i krajowymi, w tym wszystkimi wymogami ISO 1996 oraz TA-Laerm. Przykładowo, bazując na tym oprogramowaniu, firmy produkcyjne są w stanie obliczać poziom oceny hałasu i automatycznie generować raport, tak długo, jak są stosowane maksymalne wartości subiektywnych parametrów (np. tonalności).

Opis

Auditor jest wszechstronnym oprogramowaniem do profesjonalnej analizy hałasu. Niezależnie od tego, czy współpracujesz z Tango, Soundbook, Swing, czy innymi systemami firmy SINUS, Auditor pomaga przetworzyć dane pomiarowe i spełnić wymagania klientów.

Kluczową cechą oprogramowania jest analiza pomiarów pod kątem imisji hałasu przemysłowego, kolejowego, drogowego czy sąsiedzkiego, zapewniając przy tym przejrzystą dokumentację przy pomocy wygodnego i wydajnego generowania raportów. Możliwy jest import danych pomiarowych z oprogramowania SAMURAI, siNoise i narzędzi Tango.

Oprócz obliczeń obejmujących hałas w zakresie małych częstotliwości i impulsowy, Auditor oferuje skuteczne narzędzia do wstecznej korekcji hałasu tła za pomocą znaczników wykluczenia.

Auditora można dogodnie używać do archiwizacji dużych ilości danych pomiarowych oraz do porównywania wyników pomiarów z całej serii. Dane są przechowywane w specjalnym formacie Auditora. Pliki projektu zawierają nie tylko prezentację graficzną wyniku, ale także oryginalne dane i obliczenia, dzięki czemu, w razie potrzeby, mogą być one dalej przetwarzane bez utraty informacji.

Grafiki, tabele i poszczególne wartości z analizy danych pomiarowych można umieścić w dedykowanych raportach (w formacie HTML). Oprócz ręcznego generowania raportów Auditor może być używany z pliku wsadowego do automatycznego generowania raportów i wysyłania ich pocztą elektroniczną.

Każdy projekt może być użyty jako szablon dla nowego projektu w celu wykonania tego samego zadania z podobnymi danymi pomiarowymi. Zachowane są układy okien, dane administracyjne, obliczenia i struktury raportów. Inteligentny mechanizm importowania przypisuje dane do odpowiednich wejść obliczeniowych.

To tylko kilka z zastosowań systemu Auditor

 • wyświetlanie danych historii poziomu, widma (oktawa, tercja, FFT), percentyle, wartości interwałów, widma FFT z obliczeń tonalności i zawartości informacyjnej zgodnie z DIN 45681 oraz danych pogodowych
 • import i porównanie danych pomiarowych z różnych stacji pomiarowych (również z różnymi odstępami przechowywania)
 • obliczanie wyników pomiarów w okresach definiowanych przez użytkownika
 • odtwarzanie i analiza zarejestrowanych sygnałów dźwiękowych, umożliwiając zaznaczanie sekcji podczas odtwarzania
 • wstawianie i edytowanie markerów w celu zidentyfikowania źródeł hałasu
 • przejrzysta tabela analizatora z automatycznymi wyliczaniem wartości dla zaznaczonych sekcji (np. LAeq)
 • obliczanie wartości KI zgodnie DIN 45641 (LAleq - LAeq) i DIN 45645-1 / TA-Laerm (LAFTeq - LAeq)
 • obliczanie wartości KT zgodnie z DIN 45681 i ISO 1996-2 (obliczenia z widma FFT)
 • obliczenia uwzględniające hałas w zakresie małych częstotliwości według DIN 45680
 • obliczanie LCeq - LAeq z wyświetlaniem historii poziomu i znacznika po przekroczeniu wartości 20 dB lub 15 dB
 • analiza danych pogodowych
 • wygodne narzędzie do obliczania poziomu hałasu Lr z możliwością manipulacji przez użytkownika według norm TA-Laerm i ISO 1996-2
 • łańcuch analiz
 • szablony dokumentów dla obliczeń i wykresów
 • funkcja raportowania i eksportowania ze wstępnie zdefiniowanym i swobodnie edytowalnym raportem
 • import skompresowanych danych pomiarowych z systemów monitorowania hałasu
 • szablony projektów dla powtarzających się analiz

Wymagania

 • przynajmniej Intel® I7 (zalecany) lub AMD Athlon ™ XP
 • 8 GB pamięci RAM
 • Windows® 7
 • monitor o przekątnej przynajmniej 23"